Systém sledování vozidel

SLEDOVÁNÍ AUT

Prakticky se jedná o malou krabičku (sledovací jednotku), která je ve vozidle (stroji) připojena k malé GPS satelitní anténě, napájení a v případě potřeba sledování dalších údajů i k potřebným čidlům (teplota, provoz, zavření, atp.).

Sledovací jednotka se instaluje do vozidla podobně jako zabezpečovací systém (alarm), tedy sktytě. To hlavně z toho důvodu, aby nedošlo k poškození funkce sledovací jednotky ze strany nepovolané osoby nebo nepozorností samotné obsluhy vozidla.

Lokalizační modul GPS ve sledovací jednotce je jakousi navigací, která zná své aktuální souřadnice a ví tak kde momentálně je.

Sledovací jednotka také zaznamenává jednotlivé funkce vozidla:

  • napájení
  • zapnutí klíčku zapalování
  • pohyb vozidla a jeho rychlost

a další možné jako:

  • otevření dveří nebo prostoru pro náklad
  • spotřebu paliva
  • teplotu nákladu a mnoho dalších možných.

Všechna tato data se zapisují do paměti sledovací jednotky, kde čekají na své odeslání (prostřednictvím GSM mobilní telefonní karty připojené na internet) na centrální úložiště. Tímto úložištěm je počítačový server, který nepřetržitě zaznamenává jednotlivá data od sledovacích jednotek vozidel a převádí je do podoby přehledných informací za jednotlivé:

  • dny a vybrané termíny
  • jízdy a úkoly
  • řidiče a obsluhu vozidla
  • a nepřebernou škálu dalších praktických informací

User Login