Sledování firemních vozidel

Sledování firemních vozidel vašeho vozového parku.

FLEETWARE PRO VOZOVÝ PARK

Provoz firemních vozidel patří k největším nákladovým položkám každé firmy. Pokud tedy chcete na provozu firemních automobilů ušetřit, musíte o nich mít maximální přehled. Takový předhled vám poskytneme prostřednictvím našich fleetware systémů.

Sledujte auta online

Celé to funguje tak, že do automobilu nainstalujeme gps sledovací jednotku, která sleduje provoz a místo pohybu auta a tyto informace posílá na centrální server. K tomu se pak jednoduše přihlásíte přes internet a máte všechna vozidla a informace jako na dlani.

Levný provoz aut

Jednorázová investice do automobilových gps sledovacích jednotek se vrátí ve formě úspor velice brzy. Měsíční provoz sledování jednoho auta pak vychází na cca 200,- Kč.

Dohled nad vozidly

Informace získané z jednotlivých firemních vozidel jsou velice podrobné a můžete z nich následně vyčíst jednotlivé jízdy, online pozici auta, rychlost a překročení omezení rychlosti, informace o nákladu, atp..

User Login